Sushi Sam Yakitori Bar

sushisam
sushisam

 

Fresh & hip Japanese cuisine.  Visit their website for more details.